Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2018/2019:

De hoogte van de contributie is vastgesteld o.b.v. een volledig seizoen minus de vakanties.
De contributie wordt in 12 evenredige termijnen, gemakshalve 1x per maand, via automatische incasso geïncasseerd.  

Tot 18 jaar: 

Jaarcontributie: € 132,-  (bij 1 les per uur per week)   

  • € 11,-  per termijn. (bij 1 les per uur per week)
  • € 30,- per termijn, onbeperkt sporten.

Vanaf 18 jaar: 

Jaarcontributie: € 180,-  (bij 1 les per uur per week)

  • € 15,- per termijn. (bij 1 les per uur per week)
  • € 40,- per termijn, onbeperkt sporten.

Dames volleybal en badminton (woensdag

Jaarcontributie: € 192,-  (bij 1 les per uur per week)

  •  16,- per termijn. (bij 1 les per uur per week)

Eenmalige inschrijvingskosten
Bij inschrijving brengen wij eenmalig € 11,- inschrijfkosten in rekening.

Bij het niet tijdig voldoen van de contributie worden er bij de aanmaning 5 euro administratiekosten in rekening gebracht (na 1 maand). Indien dit geen resultaat oplevert, wordt tot royeren van het lid overgegaan (na 2 maanden).

Wil men na verloop van tijd opnieuw lid worden, dan zal de achterstallige contributie eerst betaald moeten worden.

Opzeggen lidmaatschap
Beëindiging van uw lidmaatschap dient u per email aan de administratie door te geven. We hanteren een opzegtermijn van 2 maanden. Klik hier om de Administratie een bericht te sturen

AVG
We zijn wettelijk verplicht u op de hoogte te brengen hoe er wordt omgegaan met uw
persoonsgegevens. Bekijk hier het document.

Wijzigingen :

Adreswijzigingen en afmeldingen gelieve per e-mail door te geven aan de Administratie:

Klik hier om de Administratie een bericht te sturen