Aanmeldformulier

  Bent u reeds lid?
  NeeJa

  Welke les gaat u volgen

  Geslacht manvrouw
  Doorlopende machtiging SEPA

  Met het aanvinken geeft u toestemming aan Omnivereniging Amstenrade sport om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Omnivereniging Amstenrade sport.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terug boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag u bank voor de voorwaarden.

  Indien het een jeugdlid betreft hieronder de gegevens van de betalende ouder of voogd invullen.
  Indien adres gegevens gelijk zijn als hierboven hoeft u deze niet in te vullen

  akkoord met de doorlopende machtiging SEPA