OMNI Sport Amstenrade

Corona virus

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van onze minister-president vanmiddag en het advies opvolgend van verschillende grote sportbonden, waaronder NOC-NSF informeer ik jullie hierbij dat de lessen bij de Omni-vereniging geen doorgang meer zullen vinden tot minstens 31 maart.

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen.

Deze oproep ondersteunen wij als bestuur.

Met vriendelijke groet,

Alexandra de la Roy

Voorzitter omni vereniging Amstenrade Sport 

Yoga Lessen Nicole

In week 27 (1-7 t/m 5-7) gaan de lessen van Nicole niet door.
Behalve de les op vrijdag 5-7 van 9:30 t/m 110:30 deze wordt overgenomen door Nancy.

Brand Pollack

In verband met de brand in het sportcomplex De Pollack worden de lessen van daar vandaag 13-5-2019 geannuleerd.

De les Pilatus van dinsdag 14-5-2019 wordt verplaatst naar locatie Amstenrade:

De leiding zal jullie op de hoogte blijven houden over de ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak.

Zumbini demo les


Zumbini Demo les op dinsdag 7 mei om 10.30 
Op locatie Amstenrade in de koeteleboet.

Opgeven voor deze les kan via :  www.zumbini.com of mail naar zumbcrazy2@ziggo.nl

Vol is Vol!

Heb je wel interesse maar ben je verhindert, stuur dan een mail naar zumbcrazy2@ziggo.nl
We kunnen eventueel een demo les inplannen op andere dag en tijd.

Heb je nog vragen stuur me een berichtje of bel tel. 06-30397606

Groetjes,
Jolanda Orru

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Bij deze nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op dinsdag 14 mei om 20.00 uur in de Koeteleboet te Amstenrade.

Agenda Algemene ledenvergadering 2018

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag Algemene ledenvergadering 2017, d.d. 14 april 2018
 3. Bestuursverkiezing
  Aftredend jo Kastrop penningmeester
 4. Vacature secretaris / penningmeester
 5. Mededelingen
  1. Verhoging contributie per 1-1-2020
 6. Jaarverslag 2018 penningmeester en begroting 2019
 7. Jaarverslag secretaris
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Verkiezing kascontrolecommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Zumbini

Wat is Zumbini?

Gecreeërd door Zumba en babyFirts: Zumbini!
Een programma voor het ultieme bonding experience.

Zumbini is voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar met hun ouders, begeleiders. Het motiveert hun cognitieve competenties, hun sociale competentie, hun fijne en grove motoriek maar vooral versterkt het de band tussen ouder en kind.

Wijziging lestijden ukkie / kiddy fun

De lestijden van de ukkie / kiddy fun op woensdag 20 en maandag 27 februari zijn van 14:45 tot 15:45 dit i.v.m. met de Carnavalsviering in de grote zaal van de Koeteleboet in Amstenrade.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.